Struktūra

Struktūra

 

 

 

 

 

ĮSTAIGOS TARYBA

Tarybos pirmininkė – Karolina Gecevičienė, neformaliojo ugdymo mokytoja.
Nariai:
1. Aldona Černiauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.
2. Jolita Každailienė, auklėtojo padėjėja.
3. Rita Karpušenskienė, Šiaulių Dainų progimnazijos Pradinio ugdymo skyriaus vedėja
4. Ilona Ramanauskienė, tėvų atstovė.
5. Rūta Klusienė, tėvų atstovė.
6. Eva Kazlauskienė, tėvų atstovė.
7. Aistė Juknevičienė, tėvų atstovė.

PEDAGOGŲ TARYBA

Pedagogų tarybą sudaro: visi įstaigos pedagogai, direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, bendrosios praktikos slaugytoja

METODINĖ GRUPĖ

Komisijos pirmininkė – Vida Stonkutė, auklėtoja.
Sekretorė – Rita Jagutienė, auklėtoja.
Koordinuoja – Indra Jankevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Mokytojų tarybą sudaro: visi įstaigos pedagogai.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Indra Jankevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
1. Jadvyga Grubliauskienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.
2. Marija Ambrazevičienė, auklėtoja
3. Aldona Černiauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.
4. Gražina Rakauskienė, auklėtoja.
5. Daiva Matusevičė, logopedė.

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Pirmininkė – Indra Jankevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
1. Vida Stonkutėnė, auklėtoja.
2. Gražina Rakauskienė, auklėtoja.
3. Silva Sabaliauskienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, (Švietimo skyriaus deleguotas asmuo).
4. Aistė Juknevičienė, tėvų atstovas.

 

 

 


×