Struktūra

Struktūra

_______________

ĮSTAIGOS TARYBA

Tarybos pirmininkė – Eva Kazlauskienė, tėvų atstovė;
Nariai:
1. Jolita Každailienė, auklėtojo padėjėja;
2. Toma Kerienė, auklėtoja;
3. Vida Šlenderė, auklėtoja;
4. Vaida Rūkienė, tėvų atstovė;
5. Vaida Šiušienė, tėvų atstovė;
6. Agnė Vileikienė, tėvų atstovė;
7. Rita Karpušenkienė , Šiaulių Dainų progimnazijos pradinio ugdymo skyriaus vedėja, socialinė partnerė.

_______________

PEDAGOGŲ TARYBA

Pedagogų tarybą sudaro: visi įstaigos pedagogai, direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, visuomenės sveikatos specialistas.

_______________

METODINĖ GRUPĖ

Grupės pirmininkė – Inga Ragėnė, auklėtoja.
Koordinuoja – Indra Jankevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Metodinę grupę sudaro visi įstaigos pedagogai.

_______________

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Indra Jankevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
1. Jadvyga Grubliauskienė, visuomenės sveikatos specialistė.
2. Marija Ambrazevičienė, auklėtoja.
3. Aldona Černiauskienė, auklėtoja.
4. Gražina Rakauskienė, auklėtoja.
5. Daiva Matusevičė, logopedė.

_______________

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Pirmininkė – Indra Jankevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
1. Vida Šlenderė, auklėtoja.
2. Gražina Rakauskienė, auklėtoja.
3. Silva Sabaliauskienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, (Švietimo skyriaus deleguotas asmuo).
4. Aistė Juknevičienė, tėvų atstovas.

 


×