Programa „Olimpinė karta“

Olimpinė karta – tai 17 metų vykstanti ilgalaikė programa (iki 2015 m. „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas“), skirta vaikų ir jaunimo olimpiniam ugdymui, olimpinių idėjų ir sporto kaip ugdymo priemonės sklaidai Lietuvoje. Projekte dalyvauja 120 ikimokyklinių įstaigų ir bendrojo ugdymo mokyklų iš visos šalies.

Olimpinis švietimas – tai edukacinė veikla, skleidžianti olimpizmo idealus ir vertybes ypatingai vaikams ir jaunimui.

Misija – ugdyti olimpiečius sporte ir gyvenime.
Tikslas – per sportą ugdyti laimingus, sveikus ir aktyvius Lietuvos vaikus.
Projekto uždaviniai:

  • Skatinti vaikus ir jaunimą sportuoti bei mokytis per sportą;
  • Formuoti harmoningą, kūrybingą, atsakingą asmenybę;
  • Skleisti olimpizmo idealus;
  • Gerinti Lietuvos vaikų sveikatą;
  • Stiprinti sporto svarbą visuomenės tarpe.

RENGINIAI / NAUJIENOS

Tapome programos „Olimpinė karta“ nariais

 

 


×