Lietuvos mažųjų žaidynės

Projekto organizatoriai

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija.

Projekto idėja

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis amžius – palankiausias formuoti įgūdžius, įpročius ir gyvenimo nuostatas (tame tarpe ir fiziškai aktyvaus gyvenimo nuostatą), o projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“ –  puiki priemonė skatinanti vaikų fizinį aktyvumą bei pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą, supažindinanti su garbingo varžymosi idėjomis, bendravimo ir bendradarbiavimo galimybėmis.

Projekto tikslai

1. Populiarinti olimpines idėjas priešmokyklinio amžiaus vaikų tarpe.

2. Formuoti teigiamą požiūrį į kūno kultūrą ir sportą ir skatinti prigimtinį vaikų poreikį judėti.

3. Skatinti pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.

4. Informuoti ikimokyklinių įstaigų bendruomenes (administraciją, pedagogus, ugdytinių tėvus) apie sporto ir kūno kultūros svarbą, įtraukti į fizinį aktyvumą skatinančias veiklas

RENGINIAI / NAUJIENOS

„Lietuvos mažųjų žaidynės 2019“ II-as etapas

 


×