Išorinės naujienos

Paroda „Sveikuoliška mozaika“

Spalio 14 d. lopšelyje-darželyje „Pupų pėdas“ atidaryta Respublikinė  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų  fotografijų paroda „Sveikuoliška mozaika“, kurią suorganizavo auklėtojos Toma Kerienė ir Agnė  Ancienė. Paroda skirta vaikų kūrybiškumui ugdyti, sveikos mitybos ir gyvensenos įgūdžiams formuoti. Nuotraukos eksponuojamos lopšelio-darželio galerijoje. Kviečiame aplankyti parodą.


Tėvelių dėmesiui!

Š. m. rugsėjo 25 d.,17 val. lopšelio-darželio aktų salėje vyks bendras tėvelių susirinkimas. Išsamesnę informaciją pateiks grupių auklėtojos.


Rieda ratai rateliukai!!!

2019 m. rugsėjo 23 d. 10.30 val. paminėsime dieną be automobilio.


Su rugsėjo 1-ąja!

 


Svarbi informacija tėvams dėl vaiko sveikatos pažymėjimo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-529 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, nuo 2018 m. birželio 1 d. duomenys, susiję su vaiko sveikatos pažymėjimu (forma Nr. 027-1/a), visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkomi elektroniniu

Learn more


ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ- DARŽELIŲ DARBO VASAROS LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS

Tėvelių dėmesiui, 2019-05-20 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius patvirtino naują Šiaulių miesto savivaldybės lopšelių-darželių darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašą. Kviečiame susipažinti su tvarkos aprašu. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ DARBO VASAROS LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS


Sutarčių pasirašymas ir informacija iš tėvelių susirinkimo

Džiaugiamės, kad taip gausiai tėvelių susirinko į pirmą susipažinimą. Dalinamės informacija, kuri buvo pristatyta susirinkimo metu.Susirinkimo skaidrės Kviečiame pasirašyti sutartis nuo 2019-08-05 iki 2019-08-09 9.00–15.00 val. Reikia atsinešti šiuos dokumentus: vaiko gimimo liudijimo originalas ir kopija (kopiją galėsime pasidaryti patys); sveikatos apsaugos ministro patvirtintas vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a); Pedagoginės psichologinės tarnybos specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos

Learn more


„Popierinio lėktuvėlio diena“

Kiekvienais metais gegužės 26 dieną Jungtinėse Amerikos Valstijose švenčiama nacionalinė popierinių lėktuvėlių diena. Minint popierinio lėktuvėlio dieną paprastai rengiami susibūrimai, kurių dalyviai iš popieriaus patys lanksto lėktuvėlius ir juos leidžia į orą. Tokių švenčių metu dažniausiai rungiamasi dviejose kategorijose – atstumo ir laiko ore.Kviečiame jungtis prie šios iniciatyvos. POPIERINIO LĖKTUVĖLIO DIENA nuostatai


Svečiuose Latvijos pedagogai

Balandžio 12 d. lopšelyje-darželyje lankėsi svečiai iš Latvijos. Tai tarptautinio projekto dalyviai, kuriems buvo labai įdomu, kaip Lietuvoje vyksta ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, kokios ugdymo(si) sąlygos sudaromos vaikams augti, žaisti, bendrauti, ieškoti ir atrasti. Svečiai apžiūrėjo mūsų grupes, bendravo su vaikais, pasidalino informacija apie švietimo sistemą Latvijoje, patirtimi apie Valdorfo pedagogiką, kurios esmė – mokytis žaidžiant, patiriant, piešiant, vaidinant, muzikuojant, šokant.


Tapome programos „Olimpinė karta“ nariais

    2019 m. kovo 21 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje jau penktą kartą vyko „Olimpinio švietimo forumas“. Šių metų forumo tema – „Sportas + švietimas = 21 amžiaus galimybės“. Renginį organizuojantis Lietuvos tautinis olimpinis komitetas užsibrėžė tikslą pažvelgti į ateitį: išsiaiškinti, kokios yra naujausios ugdymo per sportą tendencijos, kaip 21 amžiaus kompetencijos gali būti ugdomos per sportą ir fizinį aktyvumą, kaip sportas gali padėti

Learn more×