Apie įstaigą

Istorija

1978 m. Dainų mikrorajone įsikūrė ir pradėjo veikti naujas lopšelis-darželis. Anksčiau jis buvo žinomas kaip 32-asis lopšelis-darželis. Vėliau, maždaug 1994 metais, bendruomenė jam išrinko naują pavadinimą ir jis tapo „Pupų pėdas“. Dvejus metus viename iš įstaigos korpusų buvo įkurti kūdikių globos namai. Tuo metu lopšeliui-darželiui pradėjo vadovauti Birutė Koskienė. 1989 metų pabaigoje lopšelio-darželio vairą į savo rankas perėmė direktorė Regina Kačkienė. Ji lopšelio-darželio vadove dirbo iki 2017 m. gruodžio 31d.
2017 m. atlikta išorinė lopšelio-darželio pastato renovacija, tais pačiais metais sutvarkyti aikštynai, įrengta krepšinio aikštelė. 2018 m. pakeista grindinio aplink darželį danga.

Misija
Lopšelis-darželis „Pupų pėdas“ – besimokanti institucija, tėvų pagalbininkė, suteikianti kokybiškas ugdymo paslaugas. Pedagogai – ugdymo padėjėjai, organizatoriai, vaikų, kolegų, tėvų partneriai, padedantys pasirengti mokytis mokykloje.

Tikslai

  • Šeimos ir lopšelio-darželio pastangomis suteikti vaikui optimalų ugdymą ir globą.
  • Garantuoti kokybišką priešmokyklinį ugdymą
  • Siekti ugdymo kaitos, ugdymo proceso modernizavimo.
  • Stiprinti pedagogų gebėjimus nuolat savarankiškai organizuoti savo mokymąsi.

Šiaulių lopšelio-darželio ,,Pupų pėdas“ nuostatai

 Tradicijos

Lopšelyje-darželyje kalendorinės šventės sietinos su tautinėmis, religinėmis tradicijomis ir gamtos ritmu. Tradicinės šventės padeda pajusti atsipalaidavimo, linksmybės nuotaikas:
„Rudenėlio spalvos“ – rudenėlio šventė (spalio mėn.)
„Įžiebk kalėdinę eglutę“ – šv. Kalėdos (gruodžio mėn.)
„Aš lietuvaitis, savo šalies vaikaitis“ – Vasario 16-oji, Lietuvos valstybės atkūrimo diena (vasario mėn.)
„Žiema, žiema, bėk iš kiemo!“ – Užgavėnės (vasario mėn.)
„Margučiai, riedėkit, jau šventė atėjo“ – šv. Velykos (kovo, balandžio mėn.)
„Ačiū, kad šalia esi“ – mamyčių šventė (gegužės mėn.)
„Gyvenk sveikai, sportuok linksmai“ – sporto šventė (gegužės mėn.)
„Vaikystės spindulėlis“ – Vaikų gynimo diena (birželio mėn.)

 


×