Apie įstaigą

Istorija
Lopšelis-darželis „Pupų pėdas“ veikia nuo 1978 m. Lopšelis-darželis įsikūręs Dainų mikrorajone, greta Dainų vidurinės mokyklos, „Romuvos“ gimnazijos, muzikos mokyklos, vaikų poliklinikos ir teniso kortų. Įstaiga priklauso Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriui. Įstaigoje dirba 44 darbuotojai. Iš jų 19 pedagogų. 14 pedagogų, turintys aukštąjį išsilavinimą, 18 pedagogų suteikta ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, 1 – auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
Auklėtojai aktyviai dalyvauja kvalifikacijos kėlimo renginiuose, rengia seminarus įstaigoje, kuria įvairius projektus ir juose dalyvauja. Lopšelyje-darželyje sukurtos palankios sąlygos ugdymui organizuoti. Yra sporto ir meninės veiklos salės, stacionarinis lėlių teatras, logopedo kabinetas.

Misija
Lopšelis-darželis „Pupų pėdas“ – besimokanti institucija, tėvų pagalbininkė, suteikianti kokybiškas ugdymo paslaugas. Pedagogai – ugdymo padėjėjai, organizatoriai, vaikų, kolegų, tėvų partneriai, padedantys pasirengti mokytis mokykloje.

Tikslai

  • Šeimos ir lopšelio-darželio pastangomis suteikti vaikui optimalų ugdymą ir globą.
  • Garantuoti kokybišką priešmokyklinį ugdymą
  • Siekti ugdymo kaitos, ugdymo proceso modernizavimo.
  • Stiprinti pedagogų gebėjimus nuolat savarankiškai organizuoti savo mokymąsi.

Šiaulių lopšelio-darželio ,,Pupų pėdas“ nuostatai

 Tradicijos

Lopšelyje-darželyje kalendorinės šventės sietinos su tautinėmis, religinėmis tradicijomis ir gamtos ritmu. Tradicinės šventės padeda pajusti atsipalaidavimo, linksmybės nuotaikas:
„Rudenėlio spalvos“ – rudenėlio šventė (spalio mėn.)
„Įžiebk kalėdinę eglutę“ – šv. Kalėdos (gruodžio mėn.)
„Aš lietuvaitis, savo šalies vaikaitis“ – Vasario 16-oji, Lietuvos valstybės atkūrimo diena (vasario mėn.)
„Žiema, žiema, bėk iš kiemo!“ – Užgavėnės (vasario mėn.)
„Margučiai, riedėkit, jau šventė atėjo“ – šv. Velykos (kovo, balandžio mėn.)
„Ačiū, kad šalia esi“ – mamyčių šventė (gegužės mėn.)
„Gyvenk sveikai, sportuok linksmai“ – sporto šventė (gegužės mėn.)
„Vaikystės spindulėlis“ – Vaikų gynimo diena (birželio mėn.)

 


×