ATRANKA Į SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGAS

ATRANKA Į SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGAS

Neterminuota sutartis (0,50 krūvis)

Įstaigos pavadinimas:

Šiaulių lopšelis-darželis „Pupų pėdas“

Pareigybių pavadinimas:

Socialinis pedagogas

Reikalavimai:

1.    Turėti aukštąjį universitetinį/neuniversitetinį išsilavinimą ir socialinio pedagogo kvalifikaciją.

2.    Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą.

3.    Gebėti vertinti socialinės pedagoginės pagalbos vaikui poreikius.

4.    Gebėti konsultuoti vaikus, jų tėvus (globėjus), lopšelio-darželio darbuotojus, socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

5.    Gebėti numatyti socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui būdus bei formas bendradarbiaujant su pedagogais, tėvais (globėjais), kitais specialistais.

6.    Gebėti inicijuoti ir įgyvendinti prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus.

7.    Sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

8.    Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

9.    Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam ir gebėti dirbti komandoje.

10.     Privalumai:

Projektų rengimo patirtis.

Mokėti bent vieną iš Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų).

Darbo užmokestis:

Nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1.    Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.

2.    Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

3.    Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.

4.    Gyvenimo aprašymas (CV).

5.    Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.

Dokumentai priimami:

1.    Šiaulių lopšelio-darželio „Pupų pėdas“ raštinėje

Dainų g. 88, 78270 Šiauliai

I-IV – nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

V – nuo 8.00 val. iki 15.45 val.

2.    Elektroniniu paštu pupupedas@splius.lt

Dokumentų originalus turėti atrankos dieną.

Pretendentų atranka – pokalbis.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Informaciją galima gauti tel. (8 41) 55 27 24

Skelbimas galioja:

14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (įskaitant konkurso paskelbimo dieną).

Dokumentų priėmimo pabaiga 2019 m. lapkričio 10 d.

 

Comments are closed.


×