Šiaulių lopšelio-darželio „Pupų pėdas“ direktoriaus atrankos komisija

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2018-09-14 įsakymu Nr. A-1535, patvirtinta Šiaulių lopšelio-darželio „Pupų pėdas“ direktoriaus atrankos komisija:
pirmininkė – Asta Lesauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorė,            konkurso organizatoriaus atstovė;
nariai:
Aušra Jankauskienė, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyresnioji specialistė, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovė,
Daiva Jankuvienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Dainelė“ direktorė, Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos atstovė,
Aistė Juknevičienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Pupų pėdas“ bendruomenės atstovė (atstovauja tėvus),
Eva Kazlauskienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Pupų pėdas“ bendruomenės atstovė (atstovauja tėvus),
Vida Stonkutė, Šiaulių lopšelio-darželio „Pupų pėdas“ bendruomenės atstovė (atstovauja pedagogus),
Alvyda Vaškevičienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Pupų pėdas“ socialinių partnerių atstovė.

Atrankos data – 2018 m. rugsėjo 27 d.

 

Comments are closed.


×