Laisvos vietos įstaigoje

Vaikų skaičius įstaigoje  – 173

Laisvos vietos:
1,5-2 metų grupėje – 0
2-3 metų grupėje – 0
3-4 metų grupėje – 0
4-5 metų grupėje – 0
Priešmokyklinio ugdymo grupėje – 1 (NUO 2018-09-01)

Duomenys atnaujinami situacijai pasikeitus

 


×