Išorinės naujienos

Pristatytas stendinis pranešimas respublikinėje konferencijoje „Kokybiškas ikimokyklinis ugdymas/is. Ką galėtume daryti geriau?“

2018 m. kovo 29 d. pedagogės Monika Petkauskienė, Gintarė Mikutaitė – Bogdan ir Agnė Dovalgaitė – Trumpelė dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų metodinėje – praktinėje konferencijoje „Kokybiškas ikimokyklinis ugdymas/ is. Ką galėtume daryti geriau?“ ir pasidalino  inovatyviais ugdymo(si) metodais bei idėjomis pasitelkiant informacines komunikacines technologijas. Parengtoje bei pristatytoje stendinio pranešimo vaizdinėje medžiagoje, atsispindėjo veiklos, kurių metu buvo pasitelkta IKT.  Šių technologijų naudojimas kasdieninėje ugdymo veikloje, padeda

Learn more


EDUKACINĖ IŠVYKA ,,ANKSTYVOJI ROBOTIKA“

Kovo 27 d. ,,Meškučių‘‘ grupės ugdytiniai kartu su pedagoge A. Černiauskiene ir auklėtojos padėjėja  E. Jurgeliene apsilankė ,,Išmaniojoje mokyklėlėje“ ir dalyvavo edukacinėje veikloje ,,Ankstyvoji robotika“. Užsiėmimo metu vaikai dirbo su LEGO Education WeDo konstruktorių rinkiniais. Mokėsi programuoti specialiai pritaikytoje piktogramų aplinkoje. ,,Ankstyvoji robotika“ skirta ugdyti ir skatinti vaikus pažinti robotikos, matematikos. Ji skatina vaikus mąstyti kūrybiškai, analizuoti situacijas.


„Lietuvos mažųjų žaidynių” II – asis etapas

2018 m. kovo 28 d. Šiaulių miesto ikimokyklinukai susitiko „Lietuvos mažųjų žaidynių“ II-ajame etape, kuris vyko Šiaulių Romuvos progimnazijoje. Žaidynėse dalyvavo mūsų šauni komanda: Kamilė, Gabrielius, Emilija, Martynas, Ugnė ir Daivaras iš „Nykštukų“, „Boružėlių“ ir „Drugelių“ grupių, bei auklėtojos Agnė ir Rita.  Po nuo­tai­kin­gos ap­ši­li­mo mankš­te­lės,su Kake Make, prasidėjo varžybos, kuriose varžėsi net 11 komandų. Ko­man­dos var­žė­si 5-io­se rung­ty­se, jos pa­ro­dė sa­vo grei­tu­mą, vik­ru­mą,

Learn more


Apdovanoti konkurso „Laisva Lietuva – 28“ dalyviai

Šiaulių lopšelio-darželio „Pupų pėdas“ grupių „Nykštukai“ ir „Boružėlės“  ugdytiniai dalyvavo Šiaulių miesto darželių vaikų piešinių konkurse „Laisva Lietuva – 28“, kuris skirtas puoselėti patriotiškumą, tradicijas ir meilę tėvynei. 2018 m. kovo 23 dieną Šiaulių miesto savivaldybės tarybos socialdemokratų  frakcijos nariai aplankė bei apdovanojo dalyvavusius vaikučius saldžiomis dovanėlėmis, o pedagogėms Monikai Petkauskienei ir Gintarei Mikutaitei-Bogdan įteikė Lietuvos Respublikos Seimo padėkos raštus.


Skaitovų konkursas ,,Gražiausi žodžiai Lietuvai“

,,Meškučių“ grupės ugdytinis Benas Vasiliauskas dalyvavo priešmokyklinio ugdymo grupių skaitovų konkurse ,,Gražiausi žodžiai Lietuvai“, skirtame Lietuvos valstybės šimtmečio paminėjimui. Benas kartu su pedagoge A. Černiauskiene, konkursui paruošė E. Šulinskienės eilėraštį ,,Tėvynė“. Sėkmingai įveikęs du konkurso etapus, buvo pakviestas į baigiamąjį konkursą, kuris vyko 2018 m. kovo 6 d. Šiaulių apskrities P. Višinskio viešojoje bibliotekoje. Benas visus sužavėjo scenine laikysena, artistiškumu, gebėjimu perteikti kūrinį. Vertinimo

Learn more


ATRANKA Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGAS

Neterminuota sutartis (1,00 et.) Įstaigos pavadinimas:Šiaulių lopšelis-darželis „Pupų pėdas“ Pareigybių pavadinimas:Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Reikalavimai: 1.    Turėti aukštąjį universitetinį/neuniversitetinį išsilavinimą ir ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikaciją. 2.    Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą. 3.    Gebėti sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą ir pasiekimus. 4.    Gebėti organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą grupėje, atsižvelgti į individualius vaikų

Learn more


TĖVELIŲ DĖMESIUI


ATRANKA Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGAS

Neterminuota sutartis (0,75 et.) Įstaigos pavadinimas: Šiaulių lopšelis-darželis „Pupų pėdas“ Pareigybių pavadinimas: Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Reikalavimai: 1.    Turėti aukštąjį universitetinį/neuniversitetinį išsilavinimą ir ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikaciją. 2.    Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą. 3.    Gebėti sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą ir pasiekimus. 4.    Gebėti organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą grupėje, atsižvelgti į

Learn more


ATRANKA Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGAS

Neterminuota sutartis (0,75 et.) Įstaigos pavadinimas: Šiaulių lopšelis-darželis „Pupų pėdas“ Pareigybių pavadinimas: Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Reikalavimai: 1.    Turėti aukštąjį universitetinį/neuniversitetinį išsilavinimą ir ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikaciją. 2.    Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą. 3.    Gebėti sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą ir pasiekimus. 4.    Gebėti organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą grupėje, atsižvelgti į

Learn more


Sportinė pramoga „Ir mamytę ir tėvelį mes aplenkti galim“

   „Drugelių“ grupės ugdytiniai su auklėtoja Marija  pramogavo ne vieni. Jie pasikvietė į sveikatingumo savaitės renginius ir tėvelius. Tai tampa grupės tradicija. Sportinės pramogos tikslas – tenkinti ugdytinių poreikį aktyviai judėti. Pramoga prasidėjo iškilmingu maršu, kuris sukvietė dalyvius į sporto salę ir į trumpą mankštelę. Savo vikrumą ir išradingumą tėveliai ir jų vaikai pademonstravo įvairiose estafetėse: šuoliuodami maišuose, vaikščiodami lapais, šluodami kamuoliukus bei energingame

Learn more×