Apie įstaigą

Istorija
Lopšelis-darželis „Pupų pėdas“ veikia nuo 1978 m. Darželis įsikūręs Dainų mikrorajone, greta Dainų vidurinės mokyklos, Romuvos gimnazijos, muzikos mokyklos, vaikų poliklinikos ir teniso kortų. Įstaiga priklauso Šiaulių miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriui. Įstaigoje dirba 44 darbuotojai. Iš jų 19 pedagogų. 14 pedagogų su aukštuoju išsilavinimu, 18 pedagogų suteikta ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija. 1 – auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
Auklėtojos aktyviai dalyvauja kvalifikacijos kėlimo renginiuose, rengia seminarus įstaigoje, kuria ir dalyvauja įvairiuose projektuose. Lopšelyje-darželyje sukurtos palankios sąlygos ugdymui organizuoti. Yra sporto ir meninės veiklos salės, stacionarinis lėlių teatras, logopedo kabinetas.

Misija
Lopšelis-darželis „Pupų pėdas“ – besimokanti institucija, pagalbininkė tėvams, suteikianti kokybiškas ugdymo paslaugas. Pedagogai – ugdymo padėjėjai, organizatoriai, partneriai vaikams, kolegėms, tėvams, garantuojantys lygias starto galimybes mokyklai.

Tikslai

  • Šeimos ir lopšelio-darželio pastangomis suteikti vaikui optimalų ugdymą ir globą.
  • Garantuoti kokybišką priešmokyklinį ugdymą
  • Siekti ugdymo kaitos, ugdymo proceso modernizavimo.
  • Stiprinti pedagogų gebėjimus nuolat savarankiškai organizuoti savo mokymąsi.

Šiaulių lopšelio-darželio ,,Pupų pėdas“ nuostatai

 Tradicijos

Lopšelyje-darželyje kalendorinės šventės sietinos su tautinėmis, religinėmis tradicijomis ir gamtos ritmu. Tradicinės šventės padeda pajusti atsipalaidavimo, linksmybės nuotaikas:
„Rudenėlio spalvos“ – rudenėlio šventė (spalio mėn.)
„Įžiebk kalėdinę eglutę“ – šv. Kalėdos (gruodžio mėn.)
„Aš lietuvaitis savo šalies vaikaitis“ – vasario 16-oji nepriklausomybės atkūrimo diena (vasario mėn.)
„Žiema, žiema, bėk iš kiemo!“ – užgavėnės (vasario mėn.)
„Margučiai, riedėkit jau šventė atėjo“ – šv. Velykos (kovo, balandžio mėn.)
„Ačiū, kad šalia esi“ – mamyčių šventė (gegužės mėn.)
„Gyvenk sveikai, sportuok linksmai“ – sporto šventė (gegužės mėn.)
„Vaikystės spindulėlis“ – vaikų gynimo diena (birželio mėn.)

 


×