Finansinės ataskaitos

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. pusmetį

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. pusmetį

_______________________________________________________

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018 m. birželio 30 d.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018 m. birželio 30 d.

_______________________________________________________

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. I ketv.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. I ketv.

_______________________________________________________

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018 m. I ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018 m. I ketv.

_______________________________________________________

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 m.

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys

_______________________________________________________

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2017 m. IV ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2017 m. IV ketv.

_______________________________________________________

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 m. 9 mėn.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 m. 9 mėn.

_______________________________________________________

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2017 m. III ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2017 m. III ketv.

_______________________________________________________

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 m. pusmetį

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 m. pusmetį

_______________________________________________________

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2017 m. II ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2017 m. II ketv.

_______________________________________________________

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 m. I ketv.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 m. I ketv.

_______________________________________________________

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2017 m. I ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2017 m. I ketv.

_______________________________________________________

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 m.

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys

_______________________________________________________

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2016 m. IV ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2016 m. IV ketv.

_______________________________________________________

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2016 m. III ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2016 m. III ketv.

_______________________________________________________

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 m. 9 mėn.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 m. 9 mėn.

_______________________________________________________

2016 m. pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

_______________________________________________________

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30 d. ataskaita

_______________________________________________________

2016 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

_______________________________________________________

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. kovo 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. kovo 31 d. ataskaita

______________________________________________________

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 m.

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys

_______________________________________________________

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita

______________________________________________________

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 m. 9 mėn.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 m. 9 mėn.

_______________________________________________________

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

_______________________________________________________

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. birželio 30 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

_______________________________________________________

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 m. pusmetį

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 m. pusmetį

_______________________________________________________

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. I ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. I ketvirtis

_______________________________________________________

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. kovo 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. kovo 31 d. ataskaita

_______________________________________________________

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2014 m. IV ketvirtis:

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita-2

Aiškinamasis raštas
__________________________________________________

Metinis 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys:

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2014 m. III ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2014 m. III ketvirtis

_______________________________________________________

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2014 m. 9 mėn.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už 9 mėn.

_______________________________________________________

2014 m. pusmečio tarpinės finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

20-ojo VSAFAS 4 priedas

Aiškinamasis raštas

_______________________________________________________

2014 m. I ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

20-ojo VSAFAS 4 priedas

Aiškinamasis raštas

_______________________________________________________

2013 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

20-ojo VSAFAS 4 priedas

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas

_______________________________________________________

Tarpinės finansinės ataskaitos už 2013 m. 9 mėnesius

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

20-ojo VSAFAS 4 priedas

Aiškinamasis raštas

_______________________________________________________

2013 m. pusmečio tarpinės finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

20-ojo VSAFAS 4 priedas-1

Aiškinamasis raštas

_______________________________________________________

2013 m. I ketv. tarpinės finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

20-ojo VSAFAS 4 priedas

Aiškinamasis raštas

_______________________________________________________

2012 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas

_______________________________________________________

Tarpinės finansinės ataskaitos už 2012 m. 9 mėnesius

Finansinės būklės

Veiklos rezultatų ataskaita

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

Aiškinamasis raštas

_______________________________________________________

2012 m. pusmečio tarpinės finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos Rezultatų ataskaita

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

_______________________________________________________

2012 m. I ketv. tarpinės finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

Aiškinamasis raštas

_______________________________________________________

2011 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas

_______________________________________________________

2011 m. I ketv. ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

Aiškinamasis raštas

_______________________________________________________

2011 m. pusmečio ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

Aiškinamasis raštas

_______________________________________________________

2011 m. 9 mėn. ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas

Aiškinamasis raštas

_______________________________________________________

 

 

 


×