Darbo užmokestis

Šiaulių lopšelio-darželio „Pupų pėdas“ darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių:

Darbuotojai Darbo kūvis Vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių (Eur)
2018 m. I ketvirtis 2018 m. II ketvirtis 2018 m. III ketvirtis 2018 m. IV ketvirtis
Direktorius (mokama išeitinė išmoka)

L.e. direktoriaus pareigas

 

 

0,5

1054

 

495

1054 (mokėta 1 mėn.)

678

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 946  946
Pedagogai 19,72 730  657
Tarnautojai* 4 716  776
Kiti darbuotojai** 18,25 445  444

* – vyr. buhalteris, apskaitininkas, administracijos sekretorius, ūkvedys, mitybos specialistė

** – auklėtojų padėjėjai, vyr. virėjas, virėjai, kiemsargis, pagalbiniai darbininkai, valytojas

Darbuotojai Etatų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių (Eur)
2017 m. I ketvirtis 2017 m. II ketvirtis 2017 m. III ketvirtis 2017 m. IV ketvirtis
Direktorius 1 1008,58  1065,72  1061,76  1029,12
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 (laikinai nedirba)  682,67  937,16  887,40
Pedagogai 20,22 613,74  651,04  672,45  760,86
Tarnautojai* 4,5 588,73  628,93  599,98  769,20
Darbininkai** 18,25 379,91  406,47  401,40  489,48

* – vyr. buhalteris, apskaitininkas, administracijos sekretorius, ūkvedys, bendrosios praktikos slaugytojas

** – auklėtojų padėjėjai, vyr. virėjas, virėjai, kiemsargis, pagalbiniai darbininkai, valytojas

Darbuotojai Etatų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių (Eur)
2016 m. I ketvirtis 2016 m. II ketvirtis 2016 m. III ketvirtis 2016 m. IV ketvirtis
Direktorius 1 997,70  1024,73  1022,26  1008,20
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 887,51  925,83  913,01 (laikinai nedirba)
Pedagogai 20,22 611,10  620,26  632,10  731,91
Tarnautojai* 4,5 533  562,59  577,14  703,89
Darbininkai** 18,25 341,50 349,24 396,66 465,50

* – vyr. buhalteris, apskaitininkas, raštinės (archyvo) vedėjas, ūkio dalies vedėjas, bendrosios praktikos slaugytojas

** – auklėtojų padėjėjai, vyr. virėjas, virėjai, kiemsargis, pagalbiniai darbininkai, valytojas

Darbuotojai Etatų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių (Eur)
2015 m. I ketvirtis 2015 m. II ketvirtis 2015 m. III ketvirtis 2015 m. IV ketvirtis
Direktorius 1 1008  1008  1020  1008
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 888  895  748  983
Pedagogai 20,22 568  626  595  644
Tarnautojai* 4,5 497  499  555  592
Darbininkai** 18,33 315 319  311  367

* – vyr. buhalteris, apskaitininkas, raštinės (archyvo) vedėjas, ūkio dalies vedėjas, bendrosios praktikos slaugytojas

** – auklėtojų padėjėjai, vyr. virėjas, virėjai, kiemsargis, pagalbiniai darbininkai, valytojas

Darbuotojai Etatų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Brutto (Lt)
2014 mI ketvirtis 2014 mII ketvirtis 2014 mIII ketvirtis 2014 mIV ketvirtis
Pedagogai 21,72 1971,48 2103,78  2147,58
2127,92
Tarnautojai 4,5 1452,29 1667,33   1665,00  1877,96
Darbininkai 18,33 940,93 991,63   967,03  1198,77

 

Darbuotojai Etatų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Brutto (Lt)
2013 m. I ketvirtis 2013 m. II ketvirtis 2013 m. III ketvirtis 2013 m. IV ketvirtis
Pedagogai 20,47 1817,27 1920,52
 1948,85 2023,17
Tarnautojai 4,5 1497,39  1583,89 1644,46  1693,14
Darbininkai 18,25 954,16 975,95
996,66 1016,56

 

Darbuotojai Etatų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Brutto (Lt)
2012 mI ketvirtis 2012 mII ketvirtis 2012 mIII ketvirtis 2012 mIV ketvirtis
Pedagogai 20,72 1883,68 1890,33 1829,53 1947,10
Tarnautojai 4,5 1211,19 1152,07 1266,97 1545,65
Darbininkai 20,25 742,84 804,56 680,33 792,54

 

 


×