Darbo užmokestis

Šiaulių lopšelio-darželio „Pupų pėdas“ darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių:

Darbuotojai Darbo kūvis Vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių (Eur)
2018 m. I ketvirtis 2018 m. II ketvirtis 2018 m. III ketvirtis 2018 m. IV ketvirtis
Direktorius (mokama išeitinė išmoka)

L.e. direktoriaus pareigas

 

 

0,5

1054

 

495

1054 (mokėta 1 mėn.)

678

 –

 

712

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 946  946  1090
Pedagogai 19,72 730  657  669
Tarnautojai* 4 716  776  719
Kiti darbuotojai** 18,25 445  444  446

* – vyr. buhalteris, apskaitininkas, administracijos sekretorius, ūkvedys, mitybos specialistė

** – auklėtojų padėjėjai, vyr. virėjas, virėjai, kiemsargis, pagalbiniai darbininkai, valytojas

Darbuotojai Etatų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių (Eur)
2017 m. I ketvirtis 2017 m. II ketvirtis 2017 m. III ketvirtis 2017 m. IV ketvirtis
Direktorius 1 1008,58  1065,72  1061,76  1029,12
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 (laikinai nedirba)  682,67  937,16  887,40
Pedagogai 20,22 613,74  651,04  672,45  760,86
Tarnautojai* 4,5 588,73  628,93  599,98  769,20
Darbininkai** 18,25 379,91  406,47  401,40  489,48

* – vyr. buhalteris, apskaitininkas, administracijos sekretorius, ūkvedys, bendrosios praktikos slaugytojas

** – auklėtojų padėjėjai, vyr. virėjas, virėjai, kiemsargis, pagalbiniai darbininkai, valytojas

Darbuotojai Etatų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių (Eur)
2016 m. I ketvirtis 2016 m. II ketvirtis 2016 m. III ketvirtis 2016 m. IV ketvirtis
Direktorius 1 997,70  1024,73  1022,26  1008,20
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 887,51  925,83  913,01 (laikinai nedirba)
Pedagogai 20,22 611,10  620,26  632,10  731,91
Tarnautojai* 4,5 533  562,59  577,14  703,89
Darbininkai** 18,25 341,50 349,24 396,66 465,50

* – vyr. buhalteris, apskaitininkas, raštinės (archyvo) vedėjas, ūkio dalies vedėjas, bendrosios praktikos slaugytojas

** – auklėtojų padėjėjai, vyr. virėjas, virėjai, kiemsargis, pagalbiniai darbininkai, valytojas

Darbuotojai Etatų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių (Eur)
2015 m. I ketvirtis 2015 m. II ketvirtis 2015 m. III ketvirtis 2015 m. IV ketvirtis
Direktorius 1 1008  1008  1020  1008
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 888  895  748  983
Pedagogai 20,22 568  626  595  644
Tarnautojai* 4,5 497  499  555  592
Darbininkai** 18,33 315 319  311  367

* – vyr. buhalteris, apskaitininkas, raštinės (archyvo) vedėjas, ūkio dalies vedėjas, bendrosios praktikos slaugytojas

** – auklėtojų padėjėjai, vyr. virėjas, virėjai, kiemsargis, pagalbiniai darbininkai, valytojas

 


×