Pupų Pėdas

ParašėPupų Pėdas

„Metų laikų mozaika – 2014“

2014 m. rugsėjo 24 d. 13.00 val. lopšelio-darželio „Pupų pėdas“ ugdytiniai iš priešmokyklio ugdymo „Nykštukų“ grupės Dovilė Balbonaitė, Aušra Norvaišaitė, Jovaras Tautkus, Ramilė Barzinskaitė su tėveliais dalyvavo Šiaulių lopšelio-darželio „Coliukės“ organizuojamame plenere „Metų laikų mozaika –2014“ Šiaulių centrinėje miesto aikštėje prie fontano „Saulės diskai“. Renginio metu buvo dėliojamos įvairiaspalvės mozaikos tik iš gamtoje randamų medžiagų: kaštonų, medžių lapų, gėlių, smėlio ir t. t. Mozaikoje

Learn more


Su rugsėjo 1-aja


Atvira veikla „Aš – mažasis tyrinėtojas“

2014 m. gegužės 27 d. Šiaulių lopšelio-darželio „Pupų pėdas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aldona Černiauskienė  „Meškučių“ grupės ugdytiniams vedė atvirą veiklą  „Aš – mažasis tyrinėtojas“. Veiklos tikslas – gamtos  tyrimo veiklos aktyvinimas ugdymo procese, plėtojant pažintinę galią. Atvira veikla vyko darželio kiemelyje.  Jos metu ugdytiniai  lavino orientaciją, naudodamiesi kompasu. Atliko bandymus su žemės gruntu.  Pievelėje tyrinėjo pievos gyventojus – skruzdes, boružėles ir kitus vabalus. Taip

Learn more


,,Lik sveikas darželi, jau skamba varpelis!“

Kaip greit prabėgo laikas, Jūs užaugot.  Jau ryt į pamokas pakvies skardus varpelis. Atrodo, dar tik vakar drugelius po pievą gaudėt, O ryt – mokyklon jau nuves tiesus takelis. Jums palinkėti norim iš visos širdies, Gyvenimas lai vien tik laimę, džiaugsmą neša. Tebūna Jūsų metai visad kupini vilties…


Dalyvavome šaškių turnyre

Lopšelio-darželio „Pupų pėdas“ ugdytinis Dominykas Vaikėnas dalyvavo Šiaulių miesto priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių II-jame šaškių turnyre, kuris vyko lopšelyje-darželyje „Žiburėlis“. Turnyro tikslas – skatinti ikimokyklines įstaigas populiarinti ir propaguoti stalo žaidimą, lavinti vaikų protą, loginį mąstymą, mokėjimą savarankiškai priimti sprendimus. Taip pat turnyro metu buvo pristatytos darželių pedagogų pagamintos šaškės iš netradicinių medžiagų. Mūsų įstaigos pedagogės Aurelija Jurgutavičienė ir Inga Ragėnė pagamino nuotaikingas „Kačiukų

Learn more


Savaitė be patyčių

Ikimokykliniame amžiuje patyčios nėra opi problema, tačiau klausimas ,,Draugausi? Nedraugausi?“ išlieka atviras kasdien. Vaikai gali, nori ir moka sugyventi gražiuoju. 2014 m. kovo 24 d.  viso darželio vaikai susirinko į salę draugiškam pokalbiui, kaip palaikyti draugystę, kaip nesusipykti, ką daryti susipykus? Į visus keblius klausimus padėjo atsakyti darželio psichologė V. Servutienė.  Apie draugystės džiaugsmus ir sunkumus, vaikučiai dainavo daineles. Laikydamiesi už rankų buvo paskelbta

Learn more


Užgavėnių apsuptyje – Kaziuko mugė!

2014 m. kovo 4 d. 10 val. lopšelyje-darželyje vyko Užgavėnių nuotaika perpinta Kaziuko mugė. Nekasmet taip būna, kad dvi tradicinės, spalvingos ir nuotaikingos šventės vienu metu susitinka patrepsėti! Užgavėnių apsuptyje-Kaziuko mugė.wlmp from Pupų pėdas on Vimeo.


Vasario 16-oji

Visam pasauliui vasario 16-oji įprasta metų diena….tik ne Lietuviui. Lietuviui Vasario 16-oji – jo Valstybės atkūrimo diena, kitaip dar vadinama valstybės gimtadieniu. 2014 m. vasario 13-ąją lopšelyje-darželyje „Pupų pėdas“ įvyko šventinis rytmetys, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Priešmokyklinio ugdymo grupės „Meškučiai“ ir „Ežiukai“ paruošė inscenizaciją „Kęstutis ir Birutė“ norėdami parodyti, kad meilę Lietuvai turime ugdyti nuo pat mažens. Renginio metu sklandė pakili rimtis:

Learn more


„Atmintis gyva, nes liudija“

Laisvė – pirmasis ir tikrasis žmogaus ir visos tautos laimės ir gerovės šaltinis. Tikrąjį lietuvių tautos ryžtą ir pasiaukojimą parodė 1991 m. Sausio 13-osios įvykiai. Šiems skaudiems įvykiams paminėti 2014 m. sausio 13 d. lopšelio-darželio languose iš ryto mirgėjo atminimo žvakutėmis papuošti langai.×