Pupų Pėdas

ParašėPupų Pėdas

Respublikinis projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“

2018 m. kovo 13 d. Šiaulių lopšelyje-darželyje „Pupų pėdas“ įvyko Respublikinio projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ I-etapo festivalis, kurio iniciatoriai ir organizatoriai yra Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija. Šventė prasidėjo „Gėlyčių“ grupės ugdytinių šokiu, vėliau visus pasveikino trolė Popytė, kuri pakvietė dalyvius bendrai mankštai. Rungtynes pradėjo patys mažiausieji ir didžiausieji ugdytiniai, kurie parodė kaip svarbu rungtyniaujant bendradarbiavimas pagalba mažajam

Learn more


„ŠIMTAS ŽINGSNELIŲ PER LIETUVĖLĘ“

,,Meškučių“ ir ,,Ežiukų“ grupių ugdytiniai, kartu su savo pedagogėmis  Inga , Aldona , ir Sandra , minint kovo 11-ąją,  keliavo 100 žingsnelių aplink Lietuvėlę. Renginį pradėjo giedant tautinę giesmę. Pedagogė Sandra  buvo smalsusis paukštelis, kuriam vaikai pristatinėjo Lietuvą. Vaikai pasidalino  regionais ir atliko užduotis, žaidė kompiuterinį žaidimą, kur  pagal regionus, rengė žmones  tautiniais rūbais, dėliojo  Lietuvos simbolių dėlionę, keliavo klausimų taku . Šventę papuošė

Learn more


„GIMTINĖS SPALVOS“

Mažas būdamas aš manydavau, kad kiekviena šalis turi savo duris, pro kurias į tą šalį įeinama. Jeigu tos durys tikrai būtų, viršum jų galima būtų užrašyti: ,,Yra šalis, kur upės teka“. Kovo 9 dieną lopšelio-darželio ,,Pupų pėdas“, ,,Ančiukų“ ir ,,Kačiukų“ grupių ugdytiniai, jų tėveliai ir pedagogės Vida Stonkutė, Danutė Neimantienė, Gražina Rakauskienė ir Vida Stasiūnienė sveikino Lietuvą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo proga. Pasipuošę, su šypsenomis

Learn more


Skaitovų konkursas ,,Gražiausi žodžiai Lietuvai“

,,Meškučių“ grupės ugdytinis Benas Vasiliauskas dalyvavo priešmokyklinio ugdymo grupių skaitovų konkurse ,,Gražiausi žodžiai Lietuvai“, skirtame Lietuvos valstybės šimtmečio paminėjimui. Benas kartu su pedagoge A. Černiauskiene, konkursui paruošė E. Šulinskienės eilėraštį ,,Tėvynė“. Sėkmingai įveikęs du konkurso etapus, buvo pakviestas į baigiamąjį konkursą, kuris vyko 2018 m. kovo 6 d. Šiaulių apskrities P. Višinskio viešojoje bibliotekoje. Benas visus sužavėjo scenine laikysena, artistiškumu, gebėjimu perteikti kūrinį. Vertinimo

Learn more


ATRANKA Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGAS

Neterminuota sutartis (1,00 et.) Įstaigos pavadinimas:Šiaulių lopšelis-darželis „Pupų pėdas“ Pareigybių pavadinimas:Ikimokyklinio ugdymo pedagogas Reikalavimai: 1.    Turėti aukštąjį universitetinį/neuniversitetinį išsilavinimą ir ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikaciją. 2.    Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą. 3.    Gebėti sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą ir pasiekimus. 4.    Gebėti organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą grupėje, atsižvelgti į individualius vaikų

Learn more


Kaziuko mugė

Kovo 5 dieną Šiaulių lopšelyje-darželyje ,,Pupų pėdas“ šurmuliavo jau tradicine tapusi Kaziuko mugė. Mugės dalyvius ir  svečius pasitiko Kazytė (auklėtoja Vida) ir skambi liaudiška muzika. Žuvyčių grupės ugdytiniai, su auklėtoja Aurelija, piršteliais ir lūpomis pagrojo smagią sutartinę ir tada Kazytė paskelbė mugės atidarymą. Ugdytinių kartu su auklėtojomis ir tėveliais sukurti dirbiniai džiugino akį. Kas pirko, kas pardavė, kas mainė,o kas ir už dyką atidavė.

Learn more


Kūrybinių darbų parodos

Šiaulių lopšelyje –darželyje ,,Pupų pėdas“ organizuotos dvi kūrybinių darbų parodos ,“Tautinis atvirukas“ ir „Lietuvai 100″, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Vaikai su tėveliais ir bendruomenės nariai kūrė įvairius atvirukus su Lietuvos simbolika, gražiais Lietuvos vaizdais, taip pat gamino rankų darbo knygeles.Parodos tikslas atskleisti tėvynės grožį, ugdyti vaikų tautinį ir pilietinį sąmoningumą, patriotinius jausmus tėvynei, plėsti vaikų supratimą apie Lietuvą.Atvirukų parodą inicijavo ir organizavo

Learn more


Pasakų knygos „Pasakos iš visos širdies“ pristatymas

Vasario 13 dieną Šiaulių lopšelyje-darželyje vyko knygos „Pasakos iš visos širdies“ pristatymas. Minėdami atkurtos Lietuvos šimtmetį, Šiaulių lopšelio-darželio „Pupų pėdas“ auklėtojos Monika Petkauskienė, Gintarė Mikutaitė-Bogdan bei pavaduotoja ugdymui Indra Jankevičienė, pakvietė Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenes kurti bei kūrybiškai iliustruoti lietuviškas pasakas, kurias sudėjo į knygelę – „Pasakos iš viso širdies“.Knygelę „Pasakos iš visos širdies“ sudaro šimtas lietuviškų pasakų, kurios iliustruotos pačių

Learn more


Interaktyvaus pilietiškumo ugdymo projektas „Kaip surasti Lietuvą 2018?“

Vasario 15-osios rytą ,,Nykštukų“ ir „Ežiukų“ grupių ugdytiniai pirmą kartą dalyvavo Lietuvos ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų (5–6 m.) interaktyvaus pilietiškumo ugdymo projekte „Kaip surasti Lietuvą 2018?“, skirto Vasario 16-ąjai, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, paminėti. Projekto tikslas – ugdyti vaikų pilietiškumą bei tautinį ir kultūrinį tapatumą, patriotinius jausmus tėvynei, plėsti vaikų supratimą apie Lietuvą. ,,Nykštukų“ ir „Ežiukų“ grupės ugdytiniai bendravo su savo partneriais iš Kauno lopšelio-darželio

Learn more


„Lietuvėle, Tau jau 100-tas“

Vasario 15 d. lopšelyje-darželyje „Pupų pėdas “ vyko Vasario 16-ai ir Lietuvos 100-mečiui paminėti skirtas renginys „Lietuvėle, tau jau 100-tas“. Šventės tikslas- padėti vaikams pajusti turint gimtinę, gerbti ir branginti jos simbolius, bei skiepyti pagarbą, meilę ir pasitikėjimą savo Tėvyne.Lopšelio-darželio auklėtojos Toma ir Rita  visus vaikus ir auklėtojas sukvietė į šventė. Šventė prasidėjo Lietuvos valstybės himno giedojimu. Po to savo šokiais sveikino „Gėlyčių“, „Ežiukų“

Learn more×