ATRANKA Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGAS

Neterminuota sutartis (0,75 et.)

Įstaigos pavadinimas:

Šiaulių lopšelis-darželis „Pupų pėdas“

Pareigybių pavadinimas:

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Reikalavimai:

1.    Turėti aukštąjį universitetinį/neuniversitetinį išsilavinimą ir ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikaciją.
2.    Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą.
3.    Gebėti sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą ir pasiekimus.
4.    Gebėti organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą grupėje, atsižvelgti į individualius vaikų ugdymosi poreikius ir amžių, įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos tikslus.
5.    Saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį saugumą grupėje, salėje, kitose įstaigos erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kt.
6.    Gebėti bendradarbiauti su šeima, skatinti tėvus dalyvauti grupės veikloje.
7.    Sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
8.    Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis bei jų programomis „MS Word“, „MS Exel“, „Outlook“, „Internet Explorer“, „Power Point“.
9.    Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam ir gebėti dirbti komandoje.
10.     Privalumai:
Projektų rengimo patirtis.
Mokėti bent vieną iš Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų).

Darbo užmokestis:

Nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1.    Prašymas leisti dalyvauti konkurse. (prašymas)
2.    Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
3.    Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
4.    Gyvenimo aprašymas (CV).
5.    Pedagogo kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
6.    Darbo stažą (jie yra)  patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
7.    Asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo gebėjimus ir dalykines savybes.

Dokumentai priimami adresu:

Šiaulių lopšelio-darželio „Pupų pėdas“ raštinėje
Dainų g. 88, 78270 Šiauliai
I-IV – nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
V – nuo 8.00 val. iki 15.45 val.
Elektroniniu paštu pupupedas@splius.lt
Dokumentų originalus turėti atrankos dieną.
Pretendentų atranka – pokalbis.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Informaciją galima gauti tel. (8 41) 55 27 24

Skelbimas galioja:

14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (įskaitant konkurso paskelbimo dieną).

Dokumentų priėmimo pabaiga 2018 m. sausio 31 d.

 

Comments are closed.


×